NA VOLJO OPREMA ZA PARKIRIŠČA :

  • PARKIRIŠČA
  • PARKIRNE HIŠE
  • INDIVIDUALNA PARKIRNA MESTA

 

Vhodni terminali

Za dostop na parkirišče ali v parkirno hišo je potrebna naprava, ki uporabniku omogoči odpiranje zapornice ali kakega drugega elementa za preprečevanje dostopa. To funkcijo opravlja vhodni terminal, ki pa ima lahko več funkcionalnih možnosti. Osnovna izvedba vključuje le eno napravo za identifikacijo ali registracijo, razširjene izvedbe pa imajo vgrajeno še dodatno opremo za identificiranje, hierarhijo in komunikacijo s centrom ter z ostalimi napravami.

 

Osnovna izvedba (UN-VT/1):

Vhodni terminal v samostoječem ohišju iz nerjaveče pločevine, galvansko zaščiten in dvakrat prašno barvan. UN-VT/1Vsebuje dajalec vhodne kartice. Na kartici je odtisnjen logotip in podatki lastnika parkirišča, datum in čas prihoda ter sporočilo uporabniku o pravilih parkirišča. Na osnovi teh podatkov dobi uporabnik na obračunskem mestu žeton za izhod in plača parkirnino za čas parkiranja.

 

Razširjena izvedba (UN-VT/2):

Vhodni terminal v samostoječem ohišju iz nerjaveče pločevine, galvansko zaščiten in dvakrat prašno barvan. Vsebuje dajalec vhodne kartice, domofon za povezavo z blagajno, čitalec abonentskih kartic, osvetljen LCD display in govorni modul za obveščanje uporabnika.UN-VT/2Možno je dodati tudi video kamero za zbiranje video zapisa o vozilu in vozniku. Na vhodni kartici je odtisnjen logotip in podatki lastnika parkirišča, datum in čas prihoda ter sporočilo uporabniku o pravilih parkirišča.Kartica vsebuje tudi digitalni zapis teh podatkov za avtomatsko obdelavo. Na osnovi teh podatkov se na obračunskem mestu avtomatsko obračuna parkirnina, kartica se prekodira in uporabnik ima na voljo doočen čas za odhod iz parkirišča. Če je ta čas prekoračen, je potrebno ponovno plačti parkirnino na blagajni.

 

Izhodni terminali

Za izstop iz parkirišče ali  parkirne hiše služi izhodni terminal. Prav tako kot vhodni terminal ima lahko več funkcionalnih možnosti. Osnovna izvedba vključuje le eno napravo za identifikacijo ali registracijo, razširjene izvedbe pa imajo vgrajeno še dodatno opremo za identificiranje, hierarhijo in komunikacijo s centrom ter z ostalimi napravami.

 

Osnovna izvedba (UN-IT/1):

Izhodni terminal UN-IT/1Izhodni terminal v samostoječem ohišju iz nerjaveče pločevine, galvansko zaščiten in dvakrat prašno barvan. UN-IT/1Vsebuje žetonski avtomat (žetonjero), ki na podlagi veljavnega žetona odpira izhodno zapornico.

 

Razširjena izvedba (UN-IT/2):

Izhodni terminal v samostoječem ohišju iz nerjaveče pločevine, galvansko zaščiten in dvakrat prašno barvan. Vsebuje čitalec vhodne kartice, domofon za povezavo z blagajno, čitalec abonentskih kartic, osvetljen LCD display in govorni modul za glasovno obveščanje uporabnika (voznika). Možno je dodati tudi video kamero za zbiranje video zapisa o vozilu in vozniku, ki zapušča parkirišče. Na vhodni kartici je digitalni zapis o plačilu parkirnine, ki omogoča aktiviranje izhodne zapornice.

 

Blagajne in obračunska mesta

Glede na čas prisotnosti na parkirišču je potrebno uporabniku obračunati parkirnino. To je mogoče izvesti na več načinov in sicer kot klasičen obračun parkirnega časa, z izdajo abonentske predplačilne ali poplačilne kartice, s plačilom preko sodobnih bančnih poti kot so Moba, različne kreditne kartice, VIP kartice, ali pa celo preko SMS servisa mobilnega operaterja. Za procesiranje in vzpostavitev inicialnega stanja uporabnika pa je potrebna vsaj enkratna (prvič) prisotnost na blagajni oz.drugem obračunskem mestu, kjer se konfigurira uporabnikov račun oz.način plačila.

 

Blagajna s posredovanjem operaterja (UN-B/1):

Blagajna UN-B/1Blagajna je v principu PC računalnik z vgrajeno ustrezno opremo in programskim paketom. Omogoča ročni ali avtomatski obračun parkirnine na osnovi predloženega parkirnega listka (vhodne ID kartice). Po vnosu podatkov se avtomatsko izračuna parkirnina, po plačilu pa se ID kartica prekodira na ustreznem čitalniku/kodirniku in s tem omogoči njeno uporabo na izhodnem terminalu. Blagajna ima dodan še POS tiskalnik za izdajo računa, lahko pa je dodan (opcija) še display za prikaz parkirnine uporabniku. BLAGAJNAV blagajno je po želji možno instalirati tudi opremo za video nadzor prihajajočih in odhajajočih vozil ter programsko opremo za prepoznavo registerske tablice vozila. Tak video zapis se shrani v podatkovno bazo za eventuelno kasnejšo uporabo (preverjanje pravilnosti uporabe parkirišča, nadzor dogajanja, preprečevanje zlorab in vandalizmov, izdelava statistike, preverjanje inkasa ipd.)
Programska oprema v blagajni omogoča preverjanje inkasa po datumu in času, po posameznem operaterju in primerjavo dejanskega inkasa z izračunom na podlagi (opcijsko) video zapisov.

 

Avtomatska blagajna brez operaterja (UN-B/A):

Avtomatska blagajna UN-B/AAvtomatska blagajna je namenjena neprekinjeni uporabi podnevi in ponoči, 24-ur na dan, 7 dni v tednu. Konfiguracije so zelo rezlične, od enostavne s plačevanjem s kovanci, do razširjenih s plačevanjem tudi z bankovci, kreditnimi karticami, abonentskimi karticami, z mobilnim telefonom itd. glede na potrebe in želje lastnika parkirišča.