Storitve | Razvoj, proizvodnja, prodaja, posoja

V našem podjetju vam nudimo tehnično svetovanje, idejne zasnove, proizvodnjo in montažo naprav in sistemov, sistemsko integracijo elektronskih naprav, vzdrževanje in servisiranje.


Za vsa dela in naprave vam izdelamo tudi tehnično ali projektno dokumentacijo.

Kot posebno vrsto storitve nudimo izvedbo vseh vrst meritev električne instalacije, od meritev jakotočne, šibkotočne instalacije, meritev ozemljitve, svetlosti in osvetlitve na delovnem mestu, kot tudi okoljskih meritev (hrup, plini, nihanje temperature, vlage, koncentracije plinov, ...).

 

Za vsako meritev vam izdelamo merilni protokol ter merilne rezultate zabeležimo v ustrezne merilne liste, primerne za nadaljno uporabo.